Home GS. TS. BS Nguyễn Thị Lâm

GS. TS. BS Nguyễn Thị Lâm

GS. TS. BS Nguyễn Thị Lâm photo Chuyên gia trong lĩnh vực ăn kiêng và dinh dưỡng. Cô ấy tham gia vào quản lý sức khỏe. Cô đã có hơn 160 ấn phẩm, bao gồm các bài báo trên các tạp chí tham khảo, và các chương trong sách chuyên khảo và sách giáo khoa được xuất bản tại Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here